ზუგდიდი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 52.3% (55203);
კაცი - 47.7% (50306)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(ზუგდიდი, 2022 წლის მონაცემები)
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ძალადობის მსხვერპლთა მომართვიანობა (2022)

ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი,
ასოციაცია „მერკური" - ოჯახის მხარდაჭერის ცენტრი
2022 წ. მომართვიანობის დინამიკა

Made on
Tilda