ანგარიშები/კვლევები/ სახელმძღვანელოები/გზამკვლევები
სახელმწიფო ბიბლიოთეკა
მუნიციპალური ბიბლიოთეკა
სახალხო დამცველის ბიბლიოთეკა
ფონდი "სოხუმის" პუბლიკაციები
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პუბლიკაციები
საერთაშორისო ორგანიზაციების პუბლიკაციები
კანონმდებლობა
სტატისტიკა
ქალთა მიმართ ძალადობის სახეები (იანვარი-მარტი)

(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა 2022 წელი

აგვისტო
ივლისი
ივნისი
მაისი
აპრილი
მარტი


(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა 2022 წელი

აგვისტო
ივლისი
ივნისი
მაისი
აპრილი
მარტი


(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა 2021

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (აპრილი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (მარტი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (თებერვალი)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (შემაკავებელი ორდერების მიხედვით) (იანვარი)

(საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრების ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ძალადობის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზის სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
ბავშვთა სახლების ბენეფიციართა სტატისტიკა

(სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო)
Made on
Tilda