ხშირად დასმული კითხვები
ძალის გამოყენება ადამიანისათვის ზიანის მიყენების, მისი განადგურების, ტანჯვის მიზნით. ძალადობა შეიძლება იყოს ქმედება ან სიტყვა. ძალადობა ანგრევს, აზიანებს და შეურაცხყოფს ადამიანს. ძალადობის დროს ითრგუნება ადამიანის ნება, შელახულია მისი ხელშეუხებლობა, ღირსება და თავისუფლება.
სასარგებლო პასუხები
აღნიშნული მომსახურების უფასოდ მიღება შეგიძლიათ, როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციის - იურიდიული დახმარების სამსახურში, სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს თავშესაფრის ან კრიზისული ცენტრით სარგებლობისას, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში (ორგანიზაციების ჩამონათვალი იხილეთ აქ).
Made on
Tilda