ზუგდიდი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 52.3% (55203);
კაცი - 47.7% (50306)
2022 წელს, ზუგდიდის მერიის სოციალური დაცვის პროგრამებით ისარგებლა 5028 მოქალაქემ
(ქალი - 2702 (51.2%); კაცი - 2326 (48.8%))
2022 წელს, ზუგდიდის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებით ისარგებლა 5391 მოქალაქემ
(ქალი - 3757 (69.7%); კაცი - 1634 (30.3%))

2022 წელს, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებით ისარგებლა 63 ბავშვმა
(გოგო -33 (52.4%); ბიჭი - 30 (47.6%))
Made on
Tilda