ქობულეთი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 50.5% (37812);
კაცი - 49.5% (36982)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(ქობულეთი, 2022 წლის მონაცემები)
5 ბენეფიციარი (პირადი განცხადების ან/და მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე)

5 ბენეფიციარიდან მუნიციპალურ პროგრამებში ჩაერთო მხოლოდ 4 მათგანი.

4-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა შემდეგი სახის დახმარებებით:
  • ერთჯერადი ფინანსური დახმარება და შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა (1 ბენეფიციარი);
  • ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, „მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამა (3 ბენეფიციარი);
  • „მუნიციპალური უფასო სასადილოს" ქვეპროგრამა (1 ბენეფიციარი)

„საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112" - ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით შემოსული შეტყობინებები
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი (116 006)
გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური პროგრამები
უწყებათაშორისი კომისია
Made on
Tilda