წყალტუბო

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 50.1% (28540);
კაცი - 49.9% (28343)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(წყალტუბო, 2023 წლის მონაცემები)
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიას 2023 წელს დახმარებისთვის მიმართა ორმა ძალადობის მსხვერპლმა პირმა. ორივე პირის თხოვნა დაკმაყოფილდა და დღემდე მუნიციპალიტეტის მხრიდან ბინის ქირის უზრუნველყოფით ცხოვრობენ მათ მიერ შერჩეულ საცხოვრებელ ფართებში.

წყარო: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საპასუხო წერილი, ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიმართვაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. წერილის ნომერი: 48-4824059108; თარიღი: 28.02.24
„საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112" - ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით შემოსული შეტყობინებები
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი (116 006)
გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური პროგრამები
უწყებათაშორისი კომისია
Made on
Tilda