წალენჯიხა

ოფიციალური სტატისტიკა
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 52.8% (21083);
კაცი - 47.2% (18862)
2022 წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა და პროგრამით ისარგებლა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა ერთმა ბენეფიციარმა. (ძალადობის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად ხორციელდებოდა მხოლოდ ერთი - ,,ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა", რომელიც ითვალისწინებდა ბენეფიციარისთვის წელიწადში ერთხელ 500 ლარის ოდენობით ფულად დახმარებას).
Made on
Tilda