წალენჯიხა

ოფიციალური სტატისტიკა
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 52.8% (21083);
კაცი - 47.2% (18862)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(წალენჯიხა, 2022 წლის მონაცემები)
Made on
Tilda