ქუთაისი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 53.1% (78441);
კაცი - 46.9% (69194)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(ქუთაისი, 2022 წლის მონაცემები)
2022 წელს „ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების" ქვეპროგრამის საფუძველზე,
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა ერთმა ბენეფიციარმა და ისარგებლა ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით საბიუჯეტო წლის ბოლომდე (დახმარება განისაზღვრება თვეში 200 ლარი).

ასევე ისარგებლა ერთმა ბენეფიციარმა ,,მედიკამენტებით უზრუნველყოფის" ქვეპროგრამითა და ,,სოციალური ღონისძიებების" ქვეპროგრამის ფარგლებში სასურსათო ნობათით წელიწადში ორჯერ.

წყარო: ქუთაისის მერიის ოფიციალური პასუხი ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიმართვაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. წერილის ნომერი:02-4423150468; თარიღი: 30/05/2023
„საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112" - ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით შემოსული შეტყობინებები
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი (116 006)
გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური პროგრამები
უწყებათაშორისი კომისია
Made on
Tilda