დასაქმება და უმუშევრობა
ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა 2023 (I კვარტალი)
ძალადობის სახეები
შემაკავებელი ორდერები
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების სტატისტიკა
(2022 წლის მონაცემები)
საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების სტატისტიკა
(2022 წლის მონაცემები)
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112
ოჯახში ძალადობის ფაქტზე შემოსული ზარების რაოდენობა
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი -
სსიპ-საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112"-ის ადმინისტრაციის (სამმართველო) უფროსის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი - სალომე რობაქიძე
საკონტაქტო ნომერი: (0322)419677
ელფოსტა:publicinfo@112.ge
ოჯახური ძალადობის სტატისტიკა 2022 წელი
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი - 116 006
წყარო
სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ძალადობის მსხვერპლთა მომართვიანობის და დახმარების მიმღებთა სტატისტიკა 2023
წყარო
ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ხონის მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
Error get alias
Made on
Tilda