სენაკი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 53.6%% (27898);
კაცი - 46.4%% (24195)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(სენაკი, 2022 წლის მონაცემები)
სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიაში ძალადობის მსხვერპლთა მომართვიანობა (2022)
Made on
Tilda