სენაკი

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 53.6%% (27898);
კაცი - 46.4%% (24195)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(სენაკი, 2023 წლის მონაცემები)
2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტს მომართა და მუნიციპალური სერვისებით დახმარება გაეწია ხუთ ძალადობის მსხვერპლს.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობისა და სოციალურიდაცვის პროგრამებით ისარგებლა 5 247 ბენეფიციარმა.

წყარო: სენაკის მუნიციპალიტეტის საპასუხო წერილი ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიმართვაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. წერილის ნომერი: 40-402404795; თარიღი: 16/02/2024

Made on
Tilda