სამტრედია

ოფიციალური სტატისტიკა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის განაწილება გენდერულ ჭრილში
ქალი - 52.4% (25476);
კაცი - 47.6% (23086)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(სამტრედია, 2023 წლის მონაცემები)
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა

ძალადობის მსხვერპლთა მიერ მერიის „ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნობრივი პროგრამის" ფარგლებში, 2023 წლის განმავლობაში სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართა 10-მა ბენეფიციარმა, რომლებსაც გაეწიათ მოთხოვნის შესაბამისი მომსახურება, კერძოდ:

  • მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება - 5 ბენეფიციარი;
  • მარტოხელა მშობლის დახმარება - 2 ბენეფიციარი;
  • ახალშობილთა დახმარება - 1 ბენეფიციარი;
  • შშმ პირთა დახმარება - 1 ბენეფიციარი;
  • ერთჯერადი დახმარება განსაკუთრებულ შემხვევაში - 1 ბენეფიციარი;
  • მოწყვლადი ოჯახების ფინანსური დახმარება - 4 ბენეფიციარი.
  • ექვს ბენეფიციარს გაეწია ორი სხვადასხვა სერვისით მომსახურება.

წყარო: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის საპასუხო წერილი, ქალთა ფონდი „სოხუმის" მიმართვაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. წერილის ნომერი: 62-622405124; თარიღი: 20.02.24

ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი
„საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112" - ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით შემოსული შეტყობინებები
ძალადობის საკითხებზე საკონსულტაციო ცხელი ხაზი (116 006)
გენდერულად მგრძნობიარე მუნიციპალური პროგრამები
უწყებათაშორისი კომისია
Made on
Tilda