სამეგრელო

ცალკეული მუნიციპალიტეტის სტატისტიკის სანახავად
რუკაზე აირჩიეთ შესაბამისი ერთეული

ოფიციალური სტატისტიკა რეგიონის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(სამეგრელო, 2023 წლის მონაცემები)
ძალადობის სახეები
შემაკავებელი ორდერები
Made on
Tilda