სამეგრელო

ცალკეული მუნიციპალიტეტის სტატისტიკის სანახავად
რუკაზე აირჩიეთ შესაბამისი ერთეული

ოფიციალური სტატისტიკა რეგიონის მასშტაბით იხილეთ ქვემოთ
ოჯახში ძალადობის შესახებ მიმართვიანობის სტატისტიკა
(სამეგრელო, 2023 წლის I კვარტალის მონაცემები)
ძალადობის სახეები
შემაკავებელი ორდერები
Made on
Tilda