საზაფხულო სასწავლო ბანაკი ქუთაისის საჯარო სკოლების VIII-IX-X კლასის მოსწავლეთათვის
ბანაკის მიზანია ახალგაზრდების ჩართვა არაფორმალურ საგანმანათლებლო პროცესებში და მათი საკვანძო კომპეტენციების გაძლიერების ხელშეწყობა. სასწავლო ბანაკი ტარდება 2023 წლის 1 აგვისტოდან 16 აგვისტომდე, სამ ნაკადად (თითო ნაკადში 40 მონაწილე).
Made on
Tilda