ქალთა ასოციაცია თანხმობა აცხადებს ბინზეს გრანტების კონკურს
კონკურსის მიზანია: ხელი შეუწყოს ახალი მიკრო-ბიზნესის შექმნას ან არსებული მცირე ბიზნესის გაფართოებას, სასიცოცხლოდ აუცილებელი მასალის ან მომსახურების (მაგ. საკონსულტაციო, საგანმანათლებლო) შეძენით.
Made on
Tilda