პროფესიული გადამზადების პროგრამა ძალადობაგამოვლილი ქალებისათვის
განვითარებისა და ჩართულობის პლატფორმა (DEP), მხარს უჭერს ქალების გაძლიერებას და აცხადებს პროფესიული გადამზადების პროგრამას იმ ქალებისთვის, რომლებსაც ამ ეტაპზე მხარდაჭერა ესაჭიროებათ (ძალადობაგამოვლილი ქალები, მრავალშვილიანი დედები, მარტოხელა დედები, სოციალურად დაუცველი ქალები, დევნილი ქალები
და სხვა).

Made on
Tilda