იწყება რეგისტრაცია პროექტზე - „დევნილი ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარება"
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მომსახურების სააგენტო და ბათუმის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი, იწყებს რეგისტრაციას უფასო პროექტზე, რომლის მიზანია აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარება.
Made on
Tilda