პროექტი „მეწარმე ქალების მხარდაჭერა საქართველოში"
შენი ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული უნიკალური პროგრამით შეძლებ განავითარო ცოდნა და კომპეტენციები შემდეგი მიმართულებით:

• მარკეტინგი და ბრენდინგი

• ელექტრონული კომერცია და ციფრული მარკეტინგი

• გაყიდვების ტექნიკები

• ბიუჯეტირება, საგადასახადო და ფინანსური ინსტრუმენტები

• გრანტების მოძიება

• და პროფესიული კომპეტენციები

Made on
Tilda