ტრენერთა ტრენინგი ადგილობრივ დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებზე
ტრენერთა ტრენინგის მიზანია შექმნას ახალგაზრდა ტრენერების ფონდი ადგილობრივი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების საკითხებზე ადგილობრივ დონეზე. მათი მომავალი საქმიანობა თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარებას საქართველოში, მათი უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ მათი ცნობიერების ამაღლებასა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო მეტად ჩართულობის მოტივაციას.
Made on
Tilda