ზუგდიდის ამერიკული კუთხე გთავაზობთ უფასო კურსებს - ბუღალტრული აღრიცხვა
ვისთვის არის კურსი: ვისაც სურს პრაქტიკული ბუღალტერიის შესწავლა; ვინც იცის ბუღალტერია საბაზისო დონეზე და სურს ცოდნის გაღრმავება და შევსება; ვისაც სურს ბუღალტრული ოპერაციების პროგრამული ასახვა.
Made on
Tilda