"შეაღე" - ონლაინპლატფორმა
"შეაღე" არის ონლაინპლატფორმა, რომლის მიზანია ინფორმაციის გავრცელება საქართველოში ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ იმისთვის რომ მშობელს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ან სხვა ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, გაუადვილდეს რეგიონის, ან სერვისის ტიპის მიხედვით ინფორმაციის მოძიება, მიღება და მომსახურების მიმწოდებელთან დაკავშირება.
Made on
Tilda