საგანტო კონკურსი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილების და მათი ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობას
People in Need საქართველოს მიერ გამოცხადდა საგანტო კონკურსი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილების და მათი ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეეწყობას.
Made on
Tilda