სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭო, აცხადებს საგრანტო კონკურსს ,,ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა"
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის კრიტერიუმები:
- კონკურსანტი უნდა იყოს რეგისტრირებული სენაკის მუნიციპალიტეტში;
- ცხოვრობდეს სენაკის მუნიციპალიტეტში;
- უნდა იყოს 18 წელს ზემოთ;
- პლაგიატის გამოვლენის შემთხვევაში კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან.
Made on
Tilda