დაზარალებულად ცნობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხები
ვინ არის დაზარალებული ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის საქმეებში?

რა მნიშვნელობა აქვს პირის დაზარალებულად ცნობას გამოძიების ეფექტიანობისა და დარღვეული უფლებების აღდგენის თვალსაზრისით?

რა განსაკუთრებული მიდგომები უნდა არსებობდეს ძალადობის შემსწრე ბავშვების მიმართ?

რა გამოწვევებს აწყდებიან უფლებადამცველები პრაქტიკაში?

მსხვერპლთა დაზარალებულად ცნობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხები წაიკითხეთ „უფლებები საქართველოს" პროექტების კოორდინატორის - ხატია რეხვიაშვილის ბლოგში

Made on
Tilda