ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისების შესახებ ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა
დოკუმენტში წარმოდგენილია ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ 2024 წლის მარტი-მაისში 10 სამიზნე მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევის მიგნებები. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 1027 ქალი. ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის ცალკეული მიგნებები ეხება ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერის სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობას და ქალების ინფორმირებულობის დონეს აღნიშნული სერვისების მიმართ.
Made on
Tilda