03.07.2023
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) USAID- ის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში აცხადებს მიღებას მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ონლაინ სასწავლო კურსზე. კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს სისტემატიზებული თეორიული მასალა და პრაქტიკული მაგალითები მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ მსოფლიოში და საქართველოში არსებულ გამოცდილების შესახებ.
Made on
Tilda