კვლევის გადმოწერა
ქუთაისი
90 რესპონდენტი

(ქალი)
ქალთა ფონდი „სოხუმის" კვლევის მონაცემები
ოჯახში ძალადობის რისკების ინდიკატორების რუკა

Made on
Tilda